چای کیسه ای ساده و عطری

چای چس از آب یکی از پرمصرف ترین نوشیدنی هاست که فاقد کالری بوده و مصرف روزانه آن توصیه می شود. در تولید چای آمارانت تمام فرایندهای کاشت، داشت، برداشت فرآوری و حمل و نقل با دقت نظارت و ارزیابی می گردد. برخورداری از شرایط آب و هوایی منحصر به فرد در ارتفاعات مرکزی سریلانکا موجب تولید چای مرغوب می شود.

هدف از تولید چای آمارانت ترویج مصرف چای با کیفیت در میان مردم است.